D-i 2017-2018 North Sea: Studio Calendar (Draft Week 1 – 12)

Schematic view of the tram network at its peak around 1930. Source: “the tram infrastructure and the urbanisation of the coast – Maarten van Acker. In: De ontwerpopgaven Metropolitaan Kustlandschap 2100 is verricht in opdracht van de Stuurgroep Metropolitaan Kustlandschap 2100 en uitgevoerd door
H+N+S Landschapsarchitecten)

Link to: Studio Draft Calendar – Week 1 – Week 12

NEW Delta Interventions Studio 2017-2018
North Sea: Landscapes of Coexistence.
Transitional Spaces, Infrastructure and Power.